PRAWNS - Halal food in Vietnam


PRAWNS

1. UDANG GORENG SAMBAL

(spicy fried prawn - tôm rán sốt ớt)

2. UDANG MASAK KARI

(prawn curry - tôm nấu cà ri)

3. UDANG ASAM MANIS

(sweet and sour prawn - tôm nấu chua ngọt)

4. UDANG MASAK REMPAH

(spicy prawn - tôm nấu gia vị)

5. UDANG GORENG TEPONG

(fried flour prawn - tôm tẩm bột rán)